Eltekniska lösningar för ett hållbart och kostnadseffektivt resultat

Det unga konsultföretaget med den långa erfarenheten.
Vi arbetar med eltekniska lösningar för ett för kunden hållbart och kostnadseffektivt resultat.

”Elkonsulten Jämtland levererar rätt material till rätt nivå och i rätt tid”

Vår arbetsmetodik bygger på kompetens och engagemang med beställaren som samarbetspartner. Vårt mål är att vara lyhörda för kundens önskemål och utforma optimala lösningar så att varje uppdrag blir en bra referens.

Elprojektering

  • Av ny- om- och tillbyggnader.
  • Elbeskrivningar / förfrågningsunderlag anslutna till AMA.
  • Elritningar som utförs i Magicad för Autocad i 2 eller 3-D.

Elkalkyler

  • Budgetkalkyler som utförs med kalkylprogram Wikells Byggberäkningar.

Kontroll och besiktning

  • Statusbesiktning av elanläggningar.
  • Löpande elkontroller vid entreprenader.
  • Samordnade funktionsprov.
  • Besiktning av elanläggningar och solcellsanläggningar.

Elkonsulten Jämtland AB

Företaget drivs av mig Lars Jonasson, som varit i elbranschen i ca 40 år.
Ta gärna kontakt med mig om du behöver hjälp med eltekniska lösningar.

Tel. 070-662 49 66
lasse@elkonsultenjamtland.se

Lars Jonasson